Motor revisie

Het leveren van maatwerk op aanvraag van de klant is één van de vele mogelijkheden bij Denzler Restauraties. Op bijgaande foto’s het voorbeeld van de motor uit een MG-B. De betreffende auto kwam binnen met de klacht over gebrek aan PK’s (terwijl de vorige revisie nog niet zo lang geleden was uitgevoerd), een gigantische olielekkage via de achterste krukaskeerring en vocht in het kleppendeksel (witte sludge).

Na demontage werden de volgende oorzaken vastgesteld: Olielekkage: De achterste motorplaat met oliekeerring was excentrisch gemonteerd. Oorzaak: de paspennen die de plaat in positie moeten houden waren (veel) te klein. Conclusie: slordig werk van de vorige keer.

Gebrek aan PK’s: De nieuwe nokkenas bleek alweer volledig versleten. Oorzaak: door verkeerde zuinigheid bij de vorige revisie waren geen nieuwe nokvolgers toegepast. De oude nokvolgers vraten vervolgens de nieuwe nokken weer op. Door metaalgruis was ook de oliepomp flink versleten, vandaar de matige oliedruk.

Vocht in het kleppendeksel: de koppakking vertoonde sporen van minimale lekkage. Oorzaak: zowel kop als blok bleken in lichte mate onvlak te zijn. Verder bleek bij demontage van de kleppen dat de klepgeleiders totaal versleten waren. Oorzaak: bij de vorige revisie zijn de verkeerde maat oliekeerringen over de klepstelen gemonteerd. De klepsteel diameter van MGB is 8,6 mm. De toegepaste keerringen waren die voor 8,0 mm. Die zaten dus veel te strak waardoor de klepstelen helemaal niet meer gesmeerd werden met overmatige slijtage als gevolg.

Ook viel op dat de hoonsporen op de cilinderwanden nog volledig aanwezig waren. Dat was een aanwijzing dat na de vorige revisie de zuigerveren niet waren ingelopen op de wand. Oorzaak van dit verschijnsel is meestal een incorrecte afstelling van de carburateurs. Ook de schoongespoelde randen van de zuigers zijn al een aanwijzing in deze richting.

Het is dus aan te bevelen om na de revisie ook de afstelling van het mengsel te controleren. Bij voorkeur op een rollenbank zodat gemeten kan worden onder alle belastingen in alle toerentallen. Naast het corrigeren van alle technische problemen kan op verzoek ook aandacht worden besteed aan het uiterlijk van het motorblok. Het ontroesten en spuiten van motoronderdelen, het verzinken en verchromen van motordelen behoort allemaal tot de mogelijkheden.